perjantai 24. joulukuuta 2010

Joulukalenteri, luukku 24

Idag, kl. 12 blir det utlyst Julefred. Det er en tradisjon i Finland, som blir sendt på direkten på TV. Tradisjonen stammer så langt som fra 1300-tallet. Den gangen varte julefreden i 20 dögn, fra julaften til 13. januar. 
 
Julefred blir utlyst fra Turku (en by sör-vest i Finland, også Finlands tidligere hovedstad). Det begynner med salmen "vår Gud, han er så fast en borg. Så blir det utlyst julefred og etter det synges nasjonalsangen og deretter spiller korpset en finsk marsj. Teksten som leses idag, stammer fra 1827. Nedenfor finner du teksten på finsk og på svensk (Finlands 2 offentlige språk). God Jul!
 
Huomenna, jos Jumala suo,
on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla;
ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha kehoittamalla
kaikkia tätä juhlaa asiaankuuluvalla hartaudella viettämään
sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään,
sillä se, joka tämän rauhan rikkoo ja joulujuhlaa jollakin
laittomalla taikka sopimattomalla käytöksellä häiritsee,
on raskauttavien asianhaarain vallitessa syypää siihen
rangaistukseen, jonka laki ja asetukset kustakin rikoksesta
ja rikkomuksesta erikseen säätävät. Lopuksi toivotetaan kaupungin
kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa.
I morgon, vill Gud,
infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest;
och varder förty härigenom en allmän julfred kungjord och påbjuden,
med åtvarning till envar att denna högtid med tillbörlig andakt fira,
och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande,
emedan den, som häremot bryter samt julhögtiden
genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar,
gör sig under försvårande omständigheter förfallen till det straff,
lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda.
Slutligen tillönskas stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti